Design::TriSoft

Podporujú nás

Július Filo, generálny biskup ECAV:

"V misii a evanjelizácii potrebujeme získať nové skúsenosti. Vzhľadom na potreby cirkvi a našu zodpovednosť za svet okolo nás, považujeme za užitočné využiť ponuku Hlasu pre Krista v rámci vnútornej misie a usporiadať školenia na prípravu ponúkaného programu evanjelizácie pomocou filmu Ježiš."

Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a zahraničné styky, Trnavská univerzita; veľvyslanec SR v Taliansku:

"Vrelo odporúčam americký film JEŽIŠ, ktorý poznám od roku 1991 z premiéry v Prahe. Odvtedy som ho veľakrát videl a vždy ma rovnako oslovuje a povzbudzuje k lepšiemu životu. Film je nádherným svedectvom o živote Ježiša, ktorý je vhodný pre všetky kresťanské konfesie pôsobiace na Slovensku."

Dominik Gurín, dekan, správca farnosti rímskokatolíckej cirkvi Bánovce nad Bebravou:

"V spolupráci s kresťanskými cirkvami ste v našom meste premietali film JEŽIŠ. Ohlas na film bol pozitívny, z čoho možno usudzovať, že priniesol divákom duchovný úžitok. Vážim si veľmi korektnú ekumenickú spoluprácu a ďakujem vám i všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na príprave takýchto aktivít."