Design::TriSoft
1
Chcel by si spoznať Boha osobne? - Bill Bright
V štyroch jednoduchých, ľahko zapamätateľných bodoch podáva hlavnú podstatu evanjelia a výzvu k rozhodnutiu prijať Krista do svojho života.
brožúrka0,34 €ks
Chcel by si spoznať Boha osobne?
športová verzia
brožúrka0,17 €ks
Viac ako tesár - Josh McDowell
Známa knižka bývalého ateistu Josha McDowella, vhodná pre neveriacich i veriacich, ktorí chcú osobnosť Ježiša a Bibliu podrobiť testu.
knižka4,00 €ks
2
Veci života
Veci života
Od neistoty k istote
lekcia0,17 €ks
  Od pocitu viny k odpusteniu
lekcia0,17 €ks
  Od bezmocnosti k moci
lekcia0,17 €ks
  Od neschopnosti k spôsobilosti
lekcia0,17 €ks
  Od nerozvinutosti k zrelosti
lekcia0,17 €ks
  Príručka pre vedúcich
príručka1,33 €ks
3
Tvoj nový život ...
Tvoj nový život ...
1. Tvoj nový život v Kristovi
lekcia0,17 €ks
  2. Tvoj nový život v Božej láske
lekcia0,17 €ks
  3. Tvoj nový život v Duchu Svätom
lekcia0,17 €ks
  4. Rast v tvojom novom živote
lekcia0,17 €ks
  5. Tvoj nový život vo vzťahoch
lekcia0,17 €ks
Spokojný?
Obsahuje stručné vysvetlenie toho, kto je Duch Svätý, aká je jeho úloha v živote veriaceho a ako Ním byť napĺňaný každý deň; vysvetľuje podstatu vyznávania hriechov a naplneného života.
brožúrka0,17 €ks
4
Nový život I. - Bill Bright
Obsahuje rady pre novoobráteného kresťana, ktoré mu pomôžu začať rásť vo viere a svedčiť iným. Knižka je vhodná pre jednotlivcov i skupinky biblického štúdia.
knižka1,00 €ks
Nový život II. - Bill Bright
Pomáha ľuďom pochopiť, ako mať hlbší vzťah s Bohom a čo znamená byť učeníkom Ježiša Krista. Vhodné pre jednotlivcov i skupinky biblického štúdia.
knižka1,00 €ks
Pôst, modlitba a prebudenie - Bill Bright
kniha1,66 €ks
Lásku dať, lásku brať - Josh McDowell, Paul Lewis
kniha1,99 €ks
Majstrov plán evanjelizácie - Robert Coleman
kniha1,66 €ks
Trojdielna séria učeníctva
Trojdielna séria učeníctva
Prieskumník
Pomôže pochopiť základy kresťanského života a naučiť sa, ako svedčiť iným o svojej viere v Ježiša Krista.
knižka1,00 €ks
Učeník
Pomôže rásť vo svojom duchovnom živote, zefektívniť svoje svedectvo o Kristovi a viesť iných v ich duchovnom raste.
knižka1,00 €ks
Vodca
Pomôže prehĺbiť svoju vieru a poslušnosť Bohu a ukáže, ako naučiť iných, prečo a ako by mohli začať svoju vlastnú skupinku Prieskumník alebo Učeník.
knižka1,00 €ks
5
Poznaj a odovzdaj - Bill Bright
Poznaj a odovzdaj - Bill Bright
1. Ako získať istotu, že si spasený
knižka1,00 €ks
2. Ako prežívať Božiu lásku a odpustenie
knižka1,00 €ks
3. Ako byť naplnený Duchom Svätým
knižka1,00 €ks
4. Ako žiť v moci Ducha Svätého
knižka1,00 €ks
5. Ako svedčiť o svojej viere
knižka1,00 €ks
6. Ako viesť druhých ku Kristovi
knižka1,00 €ks
7. Ako pomôcť naplniť veľké poslanie
knižka1,00 €ks
8. Ako milovať vierou
knižka1,00 €ks
9. Ako sa modliť s dôverou
knižka1,00 €ks
10. Ako prežívať požehnanie z dávania
knižka1,00 €ks
11. Ako študovať Bibliu
knižka1,00 €ks
6
Desať krokov ku kresťanskej zrelosti - Bill Bright
Desať krokov ku kresťanskej zrelosti - Bill Bright
Jedinečnosť Ježiša
Vysvetľuje, kto bol Ježiš. Odhaľuje tajomstvo Jeho moci, ktorá pomôže zmeniť sa na víťazného kresťana prinášajúceho ovocie. Vhodné aj pre neveriacich.
knižka1,49 €ks
Desať krokov
Príručka pre vedúcich
CD2,66 €ks
1. Kresťanské dobrodružstvo
Ukazuje, ako sa tešiť plnohodnotnému, hojnému, zmysluplnému a plodnému životu v Kristovi.
knižka1,49 €ks
2. Kresťan a život v hojnosti
Skúma kresťanský spôsob života – aký je a ako funguje v praxi.
knižka1,49 €ks
3. Kresťan a Duch Svätý
Učí o tom, kto je Duch Svätý, ako Ním byť naplnený a ako urobiť Duchom naplnený život každodennou realitou v osobnom živote.
knižka1,49 €ks
4. Kresťan a modlitba
Odhaľuje pravý účel modlitby a ukazuje, ako Otec, Syn a Duch Svätý spolupôsobia, aby naše modlitby boli vypočuté.
knižka1,49 €ks
5. Kresťan a Biblia
Hovorí o Biblii – ako sme ju dostali, o jej autorite a jej moci pomôcť veriacemu. Ponúka metódy, ako efektívnejšie študovať Bibliu.
knižka1,49 €ks
6. Kresťan a poslušnosť
Vysvetľuje, prečo je také dôležité poslúchať Boha a ako žiť každý deň v Jeho milosti. Odhaľuje tajomstvo osobnej čistoty a moci kresťana a prečo sa netreba báť toho, čo si o nás myslia iní.
knižka1,49 €ks
7. Kresťan a osobné svedectvo
Ukazuje, ako účinne svedčiť. Obsahuje zároveň reprodukciu brožúrky Chcel by si spoznať Boha osobne? a tiež vysvetľuje, ako pomocou nej svedčiť iným ľuďom.
knižka1,49 €ks
8. Kresťan a dávanie
Odhalí Boží plán pre finančný život, poradí ako si prestať robiť starosti o peniaze a dôverovať Bohu vo finančnej oblasti.
knižka1,49 €ks
9. Pohľad na Starý zákon
Uvádza stručný prierez Starým zákonom. Ukazuje, čo Boh urobil, aby pripravil cestu pre Ježiša Krista a pre vykúpenie všetkých, ktorí Ho prijmú ako Spasiteľa a Pána.
knižka1,49 €ks
10. Pohľad na Nový zákon
Skúma každú z kníh Nového zákona. Ukazuje podstatu evanjelia a vyzdvihuje nádherné a vzrušujúce začiatky kresťanskej cirkvi.
knižka1,49 €ks
7
Viac ako víťazstvo ... Princípy športového súťaženia
(biblické štúdium pre športovcov) Táto knižka je určená aktívnym športovcom, alebo všetkým, ktorí majú radi šport. Pomôže im pripraviť sa na šport i na každodenný život tým, že sa budú rozvíjať vo všetkých oblastiach svojho života: psychickej, fyzickej i duchovnej. Spoznajú základné princípy športového súťaženia, ktoré im pomôžu naplno rozvinúť ich športový potenciál a stať sa športovcom, ktorý dosiahne viac ako víťazstvo.
knižka1,66 €ks
Komplexný športovec
(evanjelizačné biblické štúdium pre športovcov) "Skutočne záleží Bohu na mojej športovej kariére? Obsahuje Biblia nejaké zásady, ktoré môžem aplikovať na športové súťaženie? Môže Boh pozitívne ovplyvniť môj športový výkon?" ... Tento materiál vypracovali mnohí úspešní športovci v rôznych disciplínach a potom sa aplikoval na situácie z reálneho života. Olympijskí aj profesionálni športovci potvrdzujú hodnotu týchto princípov vo svojom živote i v športových výkonoch.
knižka1,33 €ks
Cesta k víťazstvu
Nový zákon so svedectvami špičkových športovcov v modernom jazyku.
kniha5,31 €ks
8
Ježiš
dvd v piatich jazykoch: slovenský, anglický, nemecký, maďarský a rómsky
dvd5,00 €ks
Ježiš – príbeh (nielen) pre deti
dvd v štyroch jazykoch: slovenský. anglický. nemecký. český
dvd4,00 €ks
  Magdaléna – zbavená hanby
dvd v jazykoch: slovenský, anglický, nemecký, maďarský, poľský, ruský, španielský, francúzsky
dvd4,00 €ks
9
Kto je Ježiš?
(s farebnými obrázkami z filmu Ježiš)
leták A4
(slov.)
0,17 €ks
  Spojenie s Bohom – Christopher Adsit
Séria lekcií pre tých, ktorí sa chcú stať učeníkmi Ježiša Krista a rásť v rôznych oblastiach svojho vzťahu s Bohom.
kniha A43,98 €ks
  Budovanie vášho manželstva – Dennis Rainey
Séria biblických štúdií pre skupinky manželských párov alebo samoštúdium.
kniha2,99 €ks

Údaje o objednávateľovi
Priezvisko:*
Meno:*
Adresa:*
PSČ:*
Mesto:*
Telefon:*
E-mail:*
Poznámky: